Forfotsvarus

Forfotsvarus er et vanskelig tema. Det er mange ulike former for forfotsvarus – dynamisk, rigid, følge av en bakfots varus og andre deformiteter og muskelsvakheter som kan spille inn.

 

Jeg har her skrevet et innlegg hvor jeg har prøvd å forklar enkelt ulikhetene og forskjellene på de ulike formen for forfotsvarus.

 

Jeg vil senere skrive mer rundt dette emne i forhold til muskler som er involvert og hvilke ulike fotstillinger vi kan forvente oss å se som resultat av de ulike forfotsvarus stillingene.

 

Les gjennom HELE teksten! 🙂

 

Forfots varus er vinkelen eller den inverterte stillingen knoklene i forfoten har inntatt, sett i forhold til hælen.En rigid forfots varus fører veldig ofte til en bakfot varus posisjon. En rigid forfots varus gjør at grunnleddet 1. metatars står løftet opp av underlaget selv under vektbæring. Under normal fotavvikling har vi en 3 punkts vektbæring.

Ved hælisett lander vi på lateralsiden av calcaneus, deretter treffer vi underlaget med grunnleddet 5. metatars og så går fotavviklingen videre over til grunleddet 1. metatars for frasparket. Ved en rigid forfots varus vil det bare være 2 punkts vektbæring. For å kompensere for dette vil talocruralleddet og subtalarleddet gjennomføre en økt pronasjonsbevegelse under fotavvikling.

  

En rigid forfots varus stilling vil medføre en eversjon av calcaneus (altså bakfot varus stilling). Dette kan medføre et stivt subtalarledd. Årsaken til forfots varus stillingen er ikke dokumentert og det spekuleres en del rundt dette. Mange mener at talus ikke har rotert slik den skulle under vekst og utvikling. Talus er blitt stående rotert noe lateralt og dermed faller ikke grunnleddet 1. metatars ned på plass slik det optimalt burde.

 

En rigid forfots varus gjør at m. tibialis anterior og m. ekstensor hallucis brevis ikke får optimale arbeidsforhold og blir ofte svake. Dette gir en dårlig ekstensor mekanisme og resultat er da ofte en økt pronasjonsbevegelse. En bevegelse hvor calcaneus i utgangspunktet står i en varus stilling sammen med forfoten og under belastning faller hele foten inn medialt i en nokså stiv pronasjonsbevegelse.For å korrigere en rigid forfots varus stilling, bør vi lage en SuperSole innleggssåle med en lang bue medialt for indirekte å påvirke grunnleddet 1. metatars.

I mange tilfeller bør vi legge noe ekstra materiale under grunnleddet 1. metatars for å «løfte» underlaget mot foten. Klipp ut en rektangulær bit av det gule støtdempende materialet og lim det under grunnleddet 1. metatars. Samtidig bør vi gi pasienten øvelser for muskulaturen som er svak og vi må jobbe manuelt med både talus og subtalarleddet.

Bakfot varus er en annen form som gir en dynamisk forfotsvarus stilling. Når subtalarleddet er låst i en varus stilling resulterer dette i en forfots valgus posisjon. Dette kalles også for forfotssupinasjon!I en bakfots varus stilling blir calcaneus stående i en supinert stilling, men forfoten vil søke ned mot underlaget for å opprettholde den normale fotavviklingen.

Derfor blir det en torsjon i forfoten og dette kan gi resultater som bred forfot og en lilletå som legger seg under 4 tå. Dette er ofte forbundet med svake fleksorer og en svak lateralside, som kan resultere i mye overtråkk.Pasienter med bakfots varus har ofte en «bue» formet tibia (torsjon av tibia) på grunn av stillingen til calcaneus. Dette vil selvfølgelig medføre et økt stress på talus, kneet og hoften, i samme grad som en overpronasjons stilling av foten vil gjøre.

 

 

 

Ved behandling av en bakfots varus er det viktig at vi, i tillegg til å tilpasse en dynamisk SuperSole innleggssåle mobiliserer/manipulerer subtalarleddet. Når vi har fått i gang noe mobilitet i subtalarleddet vil dynamikken i SuperSole sålen fortsette å stimulere leddet. Samtidig er det viktig å støtte godt opp under naviculare for å redusere torsjonen som vil foregå i blant annet Chopartsledd.

 

 

Gi pasienten din øvelser for fleksorene og peroneusene – for eksempel – tåhev med et håndkle rullet under tærne, strikk rundt stortåen for å trene spesifikk på m. fleksor hallucis longus eller strikk øvelse for lateralsiden av foten.

 

Jeg tror at dette er majoriteten av de vi ser i vår hverdag!

 

Forfotssupinasjon er resultatet av vevets evne til adaptasjon av en utilstrekkelig pronasjonskontroll, men ikke nødvendigvis årsaken til den økte pronasjonsbevegelsen. Likevel er det viktig å korrigere en «kollapset» medial lengdebue gjennom å påvirke muskelstyrken.

En forfots varus vinkel vil bare respondere på øvelser hvis svak muskulatur og ubalanse i vevsstrukturer er årsaken til den. Dette er kun tilfelle når det er snakk om en fleksibel eller funksjonell forfots varus – også kalt forfotssupinasjon.Jeg mener at det er super viktig å kunne differensiere mellom en rigid forfots varus – hvor subtalarleddet kan være noe stivt og grunnleddet 1. metatars holdes noe løftet fra underlaget og en bakfots varus – hvor subtalarleddet er låst og forfoten får en dynamisk forfots varus (supinasjon).

 

Legg pasienten på benken og prøv å mobiliser alle knoklene i foten – da får du fort en følelse av om noe er låst, stivt eller hypermobilt!