Fysioterapeuten ved Løp- og Idrettsklinikken kan alle foreta en grundig undersøkelse og vurdering ifh til din plage/smerte. Enten det er en akutt idrettsskade, belastningskade, etter operasjoner, ortopediske skader. Bare ta kontakt så kan vi hjelpe deg.

 

Les videre under for utdypning av noen av skadene.

 

Idrettsskader
Skadetyper

Idrettsskader deles inn i akutte skader og belastningskader etter deres skademekanisme og tid for
utvikling. Akutte skader er plutselig oppståtte skader som har klart definert årsak eller starttidspunkt.

 

Belastningsskader er skader som har oppstått gradvis som følge av overbelastning
over tid.
Belastningsskader forårsakes av lavgradige krefter som fører til repetitive mikrotraumer i vevene.
Som regel vil disse repareres uten at det oppstår klinisk påvisbare skader eller symptomer.
Dersom en slik prosess vedvarer lenge, kan vevets reparasjonskapasitet overstiges, og da oppstår
en klinisk belastningsskade med symptomer.

Idrettsskader kan også deles inn i bløtdelsskader (bruskskader, muskelskader, seneskader,
ligamentskader) og skjelettskader (bruddskader).

Behandling av akutte skader – POLICE
De fleste akutte skader kjennetegnes av umiddelbar hevelse, som skyldes blødning fra det
ødelagte vevet. Målsetningen er derfor å begrense blødningen og forebygge eller lindre smerter,
for på denne måten å gi bedre betingelser for videre behandling og tilheling av skaden. Tiltak for
å begrense blødningen etter akutte skader er generelt betegnet som ICE-behandling, etter det

engelske ordet for nedkjøling (Ice), kompresjon med trykkbandasje
(Compression), og elevation av den skadede kroppsdelen (Elevation).

Denne betegnelsen har blitt utvidet til PRICE, hvor P står for Protection og R for Rest.
Nylig har det blitt mer vanlig å erstatte
Rest (hvile) med Optimal Loading
(optimal belastning).

Dette viser til viktigheten av tidlig mobilisering for å hindre inaktivitet. Dette danner den nye betegnelsen
POLICE.

 

Fysioterapi ved ortopediske skader, sykdommer og operasjoner

Ortopedi er læren om muskelskjelettsystemet. Ortopedi omfatter behandling av skader og sykdommer i bein, muskler og sener. Slike skader og sykdommer kan føre til smerte, leddhevelse, nedsatt bevegelighet og nedsatt muskelstyrke. Personer med ortopediske skader og sykdommer kan oppleve at dagliglivets aktiviteter blir påvirket. Noen vil trenge
operasjon, og både før og etter operasjon kan det være aktuelt med fysioterapibehandling. Noen av de vanligste ortopediske diagnosene:

  •  Slitasje i ledd (for eksempel hofteleddartrose, kneleddartrose)
  •  Skulderproblemer
  •  Ryggproblemer
  •  Bruddskader (opptrening etterpå)
  •  Leddbåndskader (opptrening etterpå)

Fysioterapeuter har inngående kunnskap om opptrening og veiledning av personer med ortopediske sykdommer, skader og operasjoner. De kan kartlegge problemer som virker inn på funksjon, sette opp mål sammen med pasienten, og hjelpe til å bedre bevegelighet, styrke og funksjon.

Fysioterapi ved revmatologiske tilstander

Revmatologi betyr læren om de revmatiske sykdommene. Revmatisme kjennetegnes av smerter i ledd, muskler og sener, og kan forårsake endringer i daglig bevegelse og funksjon. Dette er betennelsesaktige sykdommer, for eksempel:

  • Leddgikt (revmatoid artritt),
  • Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt
  • Bindevevssykdommer
  • Betennelsesaktige muskelsykdommer

Fysioterapeutens oppgaver omfatter både en vurdering av funksjon, instruksjon og veiledning i tilpasset trening, samt råd for tilrettelegging av hjemme- og arbeidssituasjon.
Det tas i bruk forskjellige behandlingsmetoder og prinsipper for å oppnå den enkeltes mål. Fysioterapi kan bidra til opptrening av bevegelsesfunksjon, styrke og stabilitet, og å bedre evnen til å utføre daglige aktiviteter.