Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med
høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar.

Vi har bred kunnskap om sammenhenger mellom kropp, bevegelse og
funksjon hos friske og syke, og om hvordan fysiske,
psykologiske og sosiale faktorer bidrar til helse og
sykdom. Målet vårt er best mulig bevegelses- og
funksjonsevne for alle gjennom livet.

Fysioterapi er rettet mot både kroppslige og
psykiske plager, samt tilrettelegging av livs- og
arbeidsbetingelser. Fysioterapi bidrar til å bevare
og fremme god helse i alle aldersgrupper.

For hvert enkelt individ vurderer fysioterapeuten hvilke tiltak
og metoder som egner seg best, for eksempel tilpasset
trening og manuelle teknikker. En viktig oppgave for
fysioterapeuten er å stimulere til læring og endring
hos både friske og syke, slik at den enkelte selv kan
forebygge sykdom og skade, og oppnå best mulig
funksjon.

Fysioterapeutene ved Løp- og Idrettsklikken holder seg alltid oppdatert på den siste forskningen innen alle områder, dette sikrer deg den mest optimale behandlingen av dine plager/skader.