Diabetes- og giktpasienten, barn og eldre - slik gjør du - dette skal du fokusere på! SuperSole Spesialkurs.

Det kommer til å komme flere og flere diabetes-pasienter til klinikkene i årene fremover.

For å være rustet til behandling av disse pasientene er det avgjørende, at man som fysioterapeut er i stand til å undersøke for de sekundære tilstandene som kan komme i føttene og UE i forbindelse med sykdommen. På samme måte stiller behandlingen av giktpasienter, samt barn og eldre spesielle krav til fysioterapeutens undersøkelse og behandlingsstrategi.

Ved anvendelse av dynamiske innleggssåler skal visse komponenter inngå ved fremstilling for å sikre optimalt resultat. Kurset er kurs trinn 3 i SuperSole kursrekke.

Innhold
Kurset består av 15 leksjoner. På bakgrunn av opplegg fra eksterne undervisere vil det inngå pasient demonstrasjon med spesialgrupper som for eksempel diabetikere, rheumatoid artrit, barn, eldre, idrettsfolk etc. Det blir gjennomgått hvilke ting man bør være oppmerksom på ved leddbehandling og ved bruk av øvelsesterapi og ved fremstilling av innleggssåler til disse pasientgruppene.

Deltagerne vil få mulighet til selv å tilpasse innleggssåler med spesielle korreksjoner og det vil være mulighet for å utveksle erfaringer rundt fremstillingen av diverse innleggssåler. Det tilstrebes å få til en pasient demonstrasjon.

SuperSole
Løp- og Idrettsklinikken er kontaktklinikken for SuperSole-nettverket i Norge.

SuperSole er et dansk konsept for behandling av fot relaterte lidelser. Dersom du plages av skjevheter i kroppen din kan disse stamme fra feilbelastning i føttene som kan korrigeres gjennom en behandling hos oss.

Behandlingen inneholder en biomekanisk undersøkelse av foten og kroppen som helhet og en vurdering av sammenhengen mellom eventuelle dysfunksjoner. Utifra undersøkelsen avgjør vi om det skal settes igang en behandling, trening, fremstilling av innleggssåler eller en kombinasjon av alle tre.

Innleggssålene kan løpende korrigeres ved at de varmes opp, så det er viktig at oppfølgende konsultasjoner avtales for å sikre en optimalisering av behandlingen. Behandlings konsept ivaretar barn, reumatikere, folk med ankel, kne, hofte eller rygg plager, folk som går og står mye i jobben, mosjonister, toppidrettsutøvere og en rekke andre plager.

Vi foretar også løpestils analyser for å vurdere fotstillingen under jogging/løping. Vi kan anbefale den beste typen joggesko/løpesko for dine føtter og lage og tilpasse innleggssåler til dine treningssko ved behov.