SuperSole – kan påvirke hvordan du står og går.

Mange overbelastningsskader i underekstremitetene og ryggen kan være forårsaket av hvordan biomekanikken fungerer under gange og løp.

Foten er kroppens fundament – en skjevstilling her kan gi både en biomekanisk og en muskulær påvirkning lengre opp i kroppen. Fordi skjevheten starter i føttene, vil kroppen uhensiktsmessig kompensere for skjevheten – og dette kan gjøre eventuelle plager verre.

 

Føttene er den delen av kroppen vår som får den største belastningen. Fra de første skritt ut av sengen hver morgen, til de siste før du legger deg. Daglig kan det bli opp mot 15.000 skritt, så det er kanskje ikke så rart at en skjevhet i føttene kan være årsaken til plager andre steder i  kroppen vår.

 

SuperSole – er et komplett behandlingskonsept for fotrelaterte plager, hvor det blant annet inngår en tilpassning av dynamiske innleggssåler. Disse sålene er pt de eneste på markedet som er dynamiske – det vil si at de både korrigerer fotens stilling samtidig som de tillater fotens muskulatur å jobbe aktivt.

Sålene kan korrigeres og justeres fortløpende slik at de hele tiden følger brukerns behov. Sålene finnes i mange ulike typer og tykkelser, slik at de passer til nesten alle sko og behov. Innleggssålene kan brukes både i arbeidssko og fritidssko, og ikke minst ved rehabilitering etter ulike skader og i forbindelse med enkelte sykdomstilstander.

 

Tanken bak innleggssålene er å gjenskape kroppens naturlige støtdempning og funksjon gjennom å korrigere fotens feilstilling. På denne måten forbedres bevegelsesmønsteret generelt og det skaper en bedre forutsetning for kroppens muskulatur og ledd til å jobbe mer optimalt.

 

Det er mange tilstander vi ser hvor en innleggssåle kan redusere plagen/skaden, det som er det unike med SuperSole er både utdannelsen konseptet tilbyr og muligheten til å forme sålen om igjen og om igjen ved behov. Jeg vil videre gjennomgå noen av de mest vanlige skadetilstandene som jeg erfaringsmessig kan si at SuperSole kan avhjelpe mot.

 

I min hverdag opplever jeg at svært mange som løper, enten bare som mosjonist eller at man løper seg opp til et løp, plages med plantar fascitt. Forskning viser ingen entydig årsak til hvorfor tilstanden oppstår, men det er mange faktorer som har innvirkning.

Risiko faktorene for å utvikle plantar fascitt kan bla henge sammen med stram leggmuskulatur, stivhet i ankelleddet, hulfot eller høy lengdebue og høy BMI. Overpronasjon hvor mye av pronasjonsbevegelsen tas ut i mellomfoten, forfotsvarus, hallux valgus, svak muskulatur under foten, stram medial gastrocnemius buk og svak stortå kan også være blant årsakene og risikofaktorene for å utvikle plantar fascitt.

Til pasienter med plantar fascitt kan man tilpasse SuperSole innleggsåle. Sålen vil redusere feilstillingen i foten samtidig som den vil stille krav til de musklene som bør trenes mer. Vi bør være spesielt oppmerksomme på mellomfoten og om det foreligger en forfotsvarus. Ved tilpassning av SuperSole, kan vi indirekte påvirke grunnleddet 1. metatars ved å lage en lang bue medialt. Det kan være det er behov for å legge noe ekstra materiale under grunnleddet 1 metatars. Ved en forfotsvarus vil forfoten tillate fotavviklingen å «falle» mer medialt enn nødvendig fordi det tar lengre tid før grunnleddet 1. met møter motstand fra underlaget. Når bakfoten og mellomfoten tillates å «falle» mer medialt medføre dette ekstra unødvendig stress på plantar fascien.

Metatarsalgi er en fellesbetegnelse for smerter under tåballen i forfoten. Det er en veldig vanlig diagnose som kan affektere alle knoklene under tåballen, men mest vanlig lokalisert til 2,3 og 4 metatarsalhodet. Metatarsalgi er et resultat av feilbelastning i forfoten som fører til en irritasjon av leddkapsler, muskler og sener under foten. I en normal fot bærer forfoten 1/3 av kroppsvekten. Når for mye belastning faller på forfoten flater den fremre fotbuen/tverrbuen ut som igjen fører til et stor press på undersiden av de midterste tåleddene. Dette skjer på grunn av lav fremre bue/tverrplattfot. På grunn av overbelastningen av området over lengre tid utvikler man en smertetilstand under tåballene.

En høy lengdebue blir ofte sett sammen med hyperekstensjon av metatarsene som er forårsaket av ubalanse i muskulaturen i foten, som medfører at tærne ikke er vektbærende. Både aktivitet og aldre påvirker fettputene i foten vår, det gjør fettvevet tynnere og fettvevet kan forskyves som igjen gjør at smertene lettere oppstår.

En positiv dynamisk forfotsvarus vil også påvirke biomekanikken i forfoten slik at metatarsalgi lettere kan oppstå. Ved fotavvikling – toe off – tar det lengre tid før grunnleddet 1. metatars oppnår motstand fra underlaget og dermed tillates metatarsene 1,2 og 3 å rotere mer medialt enn normalt og dermed utplanneres den fremre tverrbuen mer. Dette ser vi tydelig under gange ved at de med en positivt dynamisk forfotsvarus har en karakteristisk twist ved toe off.

Det viktigste er å få korrigert biomekanikken i foten, om det er å løfte opp den fremre tverrbuen, korrigere den bakre tverrbuen, støtte opp den mediale lengdebuen eller støtte opp/korrigere en positiv dynamisk forfotsvarus – dette gjøres enkelt med en SuperSole innleggssåle. Målet er å fordele trykket utover et større område, slik at den affekterte knokkelen får avlastning.

Atrofi av fettvev under grunnleddene kalles fettvevssvinn. Huden sitter løst og man kan palpere leddhodene lett under huden. Fettvevets evne til å redusere trykk opphører og det kan gi smerter ved gange. Tilstanden er vanlig hos eldre, men også hos personer som har brukt sko med hard såle over tid. «Barfot» idrettsutøvere kan også ha tap av fettvev, personer med tverrplattfot og personer som bruker mye høye hæler kan også oppleve fettvevssvinn. Ved disse tilfellene er det viktig å lage en innleggssåle som korrigerer evt feilstillinger og som ivaretar støtdempingen.

Mortons neuroma, påvirker nerver som er lokalisert mellom knoklene i forfoten. Det er ulike årsaker til tilstanden, bla tverplattfot og fettvevssvinn (som er diskutert over) Ved tilpassing av en SuperSole innleggssåle kan vi forme til en forfotspelott som ligger riktig for å unngå smerter og ubehag forbundet med Mortons neuroma. Det unike med SuperSole er at vi etter bare noen dager eller år kan flytte på forfotspelotten hvis den ikke støtter slik den skal.

Hammertær – er en feilstilling i en eller flere tær. Ved hammertå er midtleddet bøyd nedover, mens grunnleddet og ytterleddet er strukket. 2. metatars er hyppigst rammet. Tilstanden forekommer vanligvis på begge føtter. Det er smerter og fortykkelser under tåas grunnledd og over de andre leddene. Smertene utløses ofte av trykk mot hammertåa, som ved bruk av trange sko eller ved løping. Tilstanden er vanlig hos eldre. Hammertå er den hyppigst forekommende deformitet av de små tærne. Igjen så er det viktig å tilpasse en innleggssåle med mulighet for enkelt å korrigere eller flytte forfotspelotten til denne type pasienter.

En annen årsak til metatarsalgi er sesamoiditis, en tilstand preget av smerter som oppstår rundt sesamoid bena. Sesamoiditis er ofte forårsaket av overforbruk eller ved et brudd i metatarsen. Det omkringliggende vevet og leddbåndene blir hovne. Dansere, personer med hulfot og høye buer, joggere og kvinner med høyhælte sko er oftest berørt av denne tilstanden.

Som SuperSole behandlere har vi en helt unik mulighet til å avhjelpe personer med disse plagene. Vi kan justere sålene alt etter hvor hovedproblemet er, ligger det i den bakre tverrbuen, lengdebuen, fremre tverrbuen eller er det en positiv forfotsvarus.

Patellofemoralt smertesyndrom – en tilstand med diffuse smerter i og rundt kneskålen. Smertene fremkommer ved aktiviteter som løp, hopp, trappegang, knebøyninger eller huksittende stillinger. Det defineres som smerter bak/rundt kneskålen hvor det ikke er mulig å finne en nøyaktig smertegivende struktur via tester eller bildediagnostikk. Patellofemoralt smertesyndrom er den vanligste idrettsmedisinske tilstanden i kneet og utgjør ca 10 % av de med knesmerter som oppsøker lege. Tilstanden forekommer særlig hos idrettsaktiv ungdom, vanligst hos kvinner og jenter. Hos mosjonist joggere har tilstanden størst hyppighet i 40 års alder, men tilstanden er heller ikke uvanlig blant ikke-mosjonister. Endringer i patellar tracking kan skyldes problemer i ankel, hofter/bekken eller kneet i seg selv og korrigering av dette er hovedfokuset ved behandling av tilstanden. Skjevbelastning eller overbelastning av leddet er sannsynligvis den vanligste årsaken til patellofemoralt smertesyndrom. I mange tilfeller synes det å skyldes en svekkelse av deler av quadricepsmuskulaturen. Forklaringen kan være medfødte skjevstillinger i føttene som for eksempel plattfot, overpronasjon og en parallelforskyvning i talocruralleddet.

En grundig undersøkelse av biomekanikken i underekstremitetene (ben, legg og fot) kan være avgjørende. Hvis du har en feilstilling i foten så vil du aldri komme i mål, før skjevstillingen er korrigert. Dette kan gjøres gjennom flere tiltak. Styrke trening av spesifikke muskler, vurdering av riktig skotøy og tilpassning av SuperSole – en dynamisk innleggssåle som både vil korrigere feilstillingen i foten, samtidig som den fasilitere muskulaturen til å jobbe mer optimalt.

Benhinnebetennelse er en betegnelse som omhandler aktivitetsrelaterte leggsmerter. Det er spesielt nedre 2/3 av leggen som er utsatt og pasienten opplever ofte smerter og ømhet under og i etterkant av trening. Smertene kan ofte være verre dagen etter treningen. Vi kan ofte palpere ømme knuter og klumper på innsiden av tibia pga medial traksjonsperiostitt og pasienten opplever ofte smerter ved plantarfleksjon av foten. Risiko faktorene kan være mange. Intense treningsperioder med påfølgende muskelvekst og stølhet regnes for å være en medvirkende årsak. Fibrosering og fortykkelse av bindevevshinnen inn mot benhinnen på innsiden av tibia.

Årsakene til benhinnebetennelse er ikke fullstendig kartlagt fordi det finnes mange faktorer som kan medvirke til utviklingen og opprettholdelsen av plagene. Tidligere teorier inkluderte en inflammatorisk respons i periosteum av tibia eller en periostal traksjonsreaksjon. Traksjonskrefter fra muskulaturen i leggen fører da til smerter og inflammasjon. Nyere forskning antyder en stressreaksjon i selve benet. De vanligste årsakene til benhinnebetennelse er «for mye, for tidlig», biomekaniske faktorer og feil trening.

Overpronasjon av foten er en av de mest dokumenterte risikofaktorene. Ved en overpronasjon skjer det en valgus stilling av calcaneus og som igjen medfører en medial rotasjon av talus. Når talus roterer medialt må tibia og fibula følge denne rotasjonen pga dorsalfleksjonen i talocruralleddet setter leddet i en «closed packed position». Denne stillingen kan medføre et økt stress og drag på bindevevet langs tibia. Det er også mulige sammenhenger mellom et endret løpsmønster og utviklingen av belastningslidelse. Man har funnet at et sentralt hælisett, overpronasjon sammen med medialt fottrykk og en økt lateral fotavvikling, øker muligheten for benhinnebetennelse.

Her kommer våre kunnskaper rundt tilpassning av SuperSole inn for fullt – hvordan kan vi best mulig tilpasse en såle som støtter og korrigerer denne fotavviklingen?

Vi kan hjelpe pasienten med å tilpasse en dynamisk innleggs såle – SuperSole – som både vil korrigere biomekanikken og fasilitere muskulaturen på en optimal måte. Dette kan medføre at pasienten utvikler et bedre og mer effektivt løpsteg og dermed en bedre løpsøkonomi.

Barn

Barneføtter er stadig i vekst og utvikling, knokler og vev er svært bløte og elastiske.

Mange knokler i foten er ikke ferdig forbenet før 18-20 års alderen. Dette betyr at foten lett kan formes og påvirkes frem til denne alderen.

Foten vokser ca 25 cm i løpet av de første 15-16 leveårene, 1-1,5 cm pr år i barneårene og 2-2,5 cm pr år i puberteten.

Mange barn trenger i en periode noe hjelp til å fasilitere og påvirke muskulaturen til å jobbe riktigere. Vi ser at bevegelsemønstre har tendens til å forbli som de innlæres.

 

Det er viktig å gjennomføre en grundig undersøkelse av fotens knokler, hvordan de står i forhold til hverandre og hvordan muskulaturen kobles inn. Å tilpasse en dynamiske innleggssåler som støtter og stimulerer til utvikling av stabilitet og styrke i foten, kan for noen barn/unge bety smertefrie dager. Jeg mener det er liten grunn til å bruke «vent og se» holdningen, da SuperSole stimulerer til økt muskelaktivitet både i foten og i hele bevegelseskjeden. Sålen stopper ingen bevegelse, men reduserer bevegelsen slik at muskulaturen lettere kan fasiliteres og trenes – på grunn av dynamikken i sålene – i mange tilfeller er det feil å bruke en hard såle som ikke stimulerer til denne fasilitering.

 

Erfaringsmessig så hjelper SuperSole til barn og unge som sliter med «voksesmerter», tågjengere, hælsmerter og de som overpronerer mye.

SuperSole innleggssåle tilpasset pasientens fot og biomekanikk vil korrigere en eventuell feilstiling under belastning og bidra til å minske stressbelastningen ikke bare på muskulaturen, men også på skjelettet videre oppover, f eks ved en benlengdeforskjell. Er det en reel benlengdeforskjell eller er det en feilstilling i talocruralleddet eller kneleddet på ene siden som påvirker videre oppover. Hvis man legger en korkhæl under os calcaneus så påstår jeg at i noen tilfeller av benlengdeforskjell så kan det forverre situasjonen – ved overpronasjon i det ene talocruralleddet, ved valgus knekk i det ene kneleddet osv… Min erfaring er at ved å korrrigere nede i ankelen/foten så er det ofte nok i forhold til en funksjonell benlengdeforskjell.

Jeg ser på føttene som kroppens grunnmur!

Hege Erichsen, Løp- og idrettsklinikken, Faglig ansvarlig for SuperSole i Norge, Idrettsfysioterapeut, Spesialist innen muskel- og skjelett ultralydscanning underekstremitetene