Trinn 1:
Veldig mange overbelastningsskader i både underekstremitetene og korsrygg kan skyldes måten biomekanikken fungerer på under gang og løp.

For at kunne behandle mange av de skadene som oppstår i underekstremitetene er det avgjørende å forstå og kunne undersøke føttenes og underekstremitetens biomekanikk, samt leddenes og muskulaturens innbyrdes funksjon under belastning.

På kurset gjennomgås dessuten evidens for bruk av dynamiske innleggssåler i behandlingen av overbelastningsskader i UE.

Fremstillingen av dynamiske innleggssåler gjennomgås og praktiseres. Etter bestått kurs oppnår du autorisasjon som SuperSole fysioterapeut og du blir endel av SuperSole nettverket

 

Innhold
Kurset består av 15 leksjoner med fokus på praktiske ferdigheter. Underekstremitetenes funksjonelle anatomi vil bli grundig gjennom gått. Undersøkelsene vil bli demonstrert i praksis på kurs deltagerne og i form av pasientdemonstrasjoner. Deltagerne vil på kurset få rik mulighet til å bli fortrolige med de konkrete undersøkelser i forbindelse med fotrelaterte problemer, samt man vil tilstrebe en konklusjon på bakgrunn av testfunnene og konkrete behandlingsforslag diskuteres. Deltagerne vil i den forbindelse få mulighet til selv å fremstille innlegg til forskellige fottyper og teste effekten av de tilpassede innleggene. Etter dette kurset vil du være bedre rustet til å behandle pasienter med fotrelaterte problemer og oppnå autorisasjon til å behandle etter SuperSole konseptet og bli medlem i SuperSole nettverket.

Løp- og Idrettsklinikken er kontaktklinikken for SuperSole-nettverket i Norge.

SuperSole er et dansk konsept for behandling av fot relaterte lidelser. Dersom du plages av skjevheter i kroppen din kan disse stamme fra feilbelastning i føttene som kan korrigeres gjennom en behandling hos oss.

Behandlingen inneholder en biomekanisk undersøkelse av foten og kroppen som helhet og en vurdering av sammenhengen mellom eventuelle dysfunksjoner. Utifra undersøkelsen avgjør vi om det skal settes igang en behandling, trening, fremstilling av innleggssåler eller en kombinasjon av alle tre.

Innleggssålene kan løpende korrigeres ved at de varmes opp, så det er viktig at oppfølgende konsultasjoner avtales for å sikre en optimalisering av behandlingen. Behandlings konsept ivaretar barn, reumatikere, folk med ankel, kne, hofte eller rygg plager, folk som går og står mye i jobben, mosjonister, toppidrettsutøvere og en rekke andre plager.

Vi foretar også løpestils analyser for å vurdere fotstillingen under jogging/løping. Vi kan anbefale den beste typen joggesko/løpesko for dine føtter og lage og tilpasse innleggssåler til dine treningssko ved behov.