AktivA – Aktiv med Artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig). Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Det nordiske samarbeidet

AktivA-prosjektet er basert på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-prosjektet) og Danmark (GLA;D-prosjektet). BOA-prosjektet startet opp i 2008 og er allerede implementert i store deler av Sverige. Mer enn 56 000 pasienter var registrert inn i BOA-registeret ved utgangen av 2015. GLA;D-prosjektet startet opp i Danmark i 2013 og ved utgangen av 2015 var nesten 10 000 pasienter inkludert i dette registeret.

Resultatene fra Sverige og Danmark viser at pasienter med artrose i hofte og/eller kne oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte. Det langsiktige målet er å etablere en Nordisk register basert på resultater fra alle tre landene.

Hva er AktivA

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Fysioterapeuter med interesse for å starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med hofte- og/eller kneartrose kan være med på et utdanningsprogram (1 dag). Fysioterapeutene får materiell og kunnskap for å kunne starte opp kunnskapsbasert behandling i egen klinikk. Pasienter kan bli henvist til behandling fra fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på egenhånd. Pasientene som deltar i AktivA vil være med på en artroseskole som vil gi dem bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Etter artroseskolen vil pasientene gjennomgå et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hvor hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Idrettsfysioterapeut Hege Erichsen ved Løp- og Idrettsklinikken har gjennomgått AktivA utdanningsprogrammet.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.