Nålebehandling i fysioterapi

Nålebehandling er en terapeutisk behandlingsmetode hvor tynne nåler brukes i behandling. Behandlingen er basert på kunnskap om anatomi, fysiologi, nevrofysiologi,
patologi og prinsipper for kunnskapsbasert medisin. Nålebehandlingen velges som et tiltak dersom den fysioterapeutiske undersøkelsen og pasientens ønsker
tilsier at nålebehandling kan være hensiktsmessig.

Det finnes vitenskapelig dokumentasjon for flere nevrofysiologiske virkningsmekanismer ved nålebehandling. Forskning viser best effekt innen behandling av smerter
i muskelskjelett-systemet. Nålebehandling praktiseres i hovedsak av fysioterapeuter.

Krav til fysioterapeuten

Før behandlingen starter, kan du stille spørsmål til fysioterapeuten om kompetanse. Faggruppen anbefaler kun fysioterapeuter som etter opplæring i regi av Norsk Fysioterapeutforbund
tilfredsstiller forbundets kompetansekrav.

Behandlingen
Behandlingen blir lagt opp etter pasientens symptomer på grunnlag av en fysioterapeutisk undersøkelse. Selve behandlingen utføres ved at behandleren stikker tynne,
sterile nåler gjennom huden på de utvalgte punktene. Antall nåler som brukes varierer, og tiden nålene står i kroppen, varierer fra noen få minutter til 20 minutter.
Ofte brukes strøm på nåler. Behandlingen skal være smertefri. Når nålen er riktig plassert, skal pasienten kjenne et press eller en dump følelse i området der nålen står.

Hva kan nålebehandling hjelpe deg med?

Smertelindring er en hovedhensikt ved nålebehandling. Nålebehandling kombineres alltid med veiledning og andre metoder, for eksempel massasje og/eller aktive tiltak.
Kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi, nevrofysiologi og sykdomslære står sentralt i utøvelsen av nålebehandling. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom behandlingen
sammen med pasienten.

Gjør nålebehandling vondt?
Nålebehandling gjør ikke vondt. Litt ubehag vil nok noen oppleve, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er riktig plassert, skal pasienten kjenne et press eller en dump følelse i området der nålen står.

Bivirkninger
Det finnes bivirkninger med nålebehandling som til dels kan være alvorlige. Fysioterapeuter med god kunnskap i anatomi, og som har gått gjennom et veiledet opplæringsprogram i regi av Norsk
Fysioterapeutforbund, vil utøve nålebehandling på et høyt faglig nivå. Dermed reduseres faren for bivirkninger.

 

Alle fysioterapeutene ved Løp- og Idrettsklinikken har gjennomgått videre utdanning i regi av Norsk Fysioterapeuters forbund og vi holder oss faglig oppdatert hele tiden.