Aktiv med Artrose

AktivA

 

er et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, en kunnskapsbasert behandling av pasienter med kne- og/eller hofteartrose og en elektronisk registrering av data inn i et sentralt artroseregister forankret i Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.

 

 

AktivA – Aktiv med Artrose

 

AktivA er et prosjekt hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon. Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

 

Hva er AktivA?

 

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og en elektronisk registrering av data inn i et sentralt artroseregister forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

 

Fysioterapeuter med interesse for å starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med hofte- og/eller kneartrose kan være med på et utdanningsprogram (1 dag) der man blir sertifisert som AktivA-fysioterapeut. Fysioterapeutene får materiell og kunnskap for å kunne starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg (artroseskole) i sin klinikk. Pasienter kan henvises fra sin fastlege eller fra en spesialist, eller de kan selv oppsøke en AktivA-fysioterapeut for å delta i behandlingsopplegget.

 

Pasientene deltar på en «artroseskole» 3 timer over en kveld, der de får inngående informasjon som kan hjelpe dem å forstå deres artrosesykdom og hva de selv kan gjøre for å få det bedre. Etter dette gjennomgår pasientene ulike standardiserte tester for at fysioterapeuten lettere kan sette opp et 6 ukers individuelt tilpasset treningsopplegg der målet er å gjøre pasientene rustet til selv å fortsette med fysisk aktivitet. Før oppstart av artroseskolen, og etter 3, 12 og 24 måneder, skal pasienten via et elektronisk registreringsprogram svare på spørsmål om sin artrosesykdom, livskvalitet, fysisk aktivitetsnivå mm.

Disse dataene vil inngå i et sentralt register for behandling av artrose der vi kan få bedre kunnskap om resultatene av artroseskolen. Målet er å gjøre dette til et landsdekkende register. Gjennom dette registeret kan vi ytterligere forbedre den behandlingen pasienter med artrose får.

 

 

Et Nordisk Samarbeid

 

AktivA-prosjektet bygger på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-registeret) og Danmark (GLA;D). I Sverige er utdanningsprogrammet innført i store deler av landet, 1200 fysioterapeuter og ergoterapeuter er med og siden oppstart i 2008 har data fra mer enn 25000 pasienter blitt samlet inn. GLA;D-prosjektet i Danmark startet opp i 2013, og til nå er over 400 fysioterapeuter utdannet og mer enn 4000 pasienter har deltatt i artroseskolen. Målet på sikt er å kunne sammenstille dataene fra de tre nordiske landene. Resultatene fra Sverige og Danmark viser gode resultater, med redusert smerte og økt fysisk funksjon og livskvalitet hos en stor del av pasientene.

 

Løp- og Idrettsklinikken har sertifiserte AktivA-fysioterapeuter

 

Henvis eller ta kontakt med oss for å delta på AktivA – en målrettet artroseskole og treningsprogram for pasienter med artrose i hofte eller kne.

 

 

Artroseskolen –

 

er et tilbud Løp- og Idrettsklinikken tilbyr til alle pasienter som har artrose i kne og/eller hofte.

Artroseskolen – er en pasient undervisning og et tilbud om et treningsprogram, enten i gruppe eller individuelt.

 

Artrose er den tilstanden som «plager flest og koster mest.»

 

Dette prosjektet er forankret i ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og vil være med på å sette fokus på betydningen av tidlig innsats ovenfor pasienter med lette til moderate artroseplager i kne og hofte.

 

Aktiv med Artrose – AktivA

 

Mellom 4 og 25% av den norske befolkningen har artrose. Artrose kan komme som et resultat av tidligere skade i leddet, overvekt, tungt arbeid over mange år, redusert muskelstyrke, eller mer ikke-påvirkelige faktrorer som alder, kjønn og arv. Sykdommen utvikles over flere år og påvirker leddnære strukturer som leddkapsel, menisker og leddbånd, mens det i sluttstadiet av artrose kan ses stort brusktap og påvirkning av det underliggende benvevet.

 

Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler informasjon, trening og vektreduksjon (ved behov) som den behandlingen alle personer med artrose i kne og hofte bør få. I dag har vi også mer kunnskap om symptomer og tegn på tidlig artrose og kan derfor starte behandlingen på et mye tidligere tidspunkt enn man kunne tidligere da man i stor grad baserte seg kun på tradisjonelle røntgenbilder.

 

Gjennom Artroseskolen vil du som pasient få undervisning om hva artrose er, risikofaktorer, symptomer ved artrose og kort om behandling. Videre så vil vi gjennogå trening, kosthold/vektredusksjon, aktiviteter i dagliglivet, egenmestring og hjelp til selvhjelp.

AktivA er et prosjekt hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon.

 

Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlngformen.

 

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og en elektronisk registrering av data inn i et sentralt artroseregister forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

 

Ved Løp- og Idrettsklinikken har vi sertifiserte fysioterapeuter som holder Artroseskolen, testene aom gjennomføres før det settes opp et individuelt tilpasset treningsprogram og opptreningen i

 

Artroseskolen gjennomføres en kveld over 3 timer. Ta kontakt på mail: h.godheim@loep-og-idrettsklininikken.no eller tlf 66762210 for å melde deg på kurs.