Barneføtter

Barn vokser fort, noen ganger for fort over for kort periode. Dette kan medføre ulike plager sammen med et høyt aktivitets nivå.

 

Kan vi forebygge for fotrelaterte plager hos barna våre ved bruk av en dynamisk innleggssåle?

 

Føttene våre blir utsatt for et enormt stress i hverdagen, både fra underlaget vi går på og fra skotøyet vi bruker. Dette stresset mangedobles hvis man i tillegg har en feilstilling i det subtalare leddet og påfølgende i det talocrurale leddet under gange og løp.

 

Det subtalare leddet består av os calcaneus og os talus. Hvis det forekommer en feilstilling, en eventuell valgus stilling av os calcaneus, skjer det en påfølgende rotasjon av os talus. En rotasjon av os talus vil igjen påvirke os naviculare som ved en overpronasjon vil rotere medialt og droppe nedover. Dette vil medføre at os cuboideums og os naviculares leddflater på talus vil gå fra å ligge nesten loddrett oppå hverandre, til å rotere slik at leddflatene er tilnærmet vannrette ved siden av hverandre. Os tibia artikulerer med os talus på en slik måte at ved en overpronasjon under gange og løp hvor foten er innom «closed packed» posisjon må os tibia rotere innover, som medfører ekstra stress på blant annet benhinner, korsbånd, sideligamenter, menisker og musklatur.

Det kan også gi en funksjonell benlengde forskjell og det kan bidra til å øke svaien i korsryggen.

 

Gange-og løpe syklusen deles i 2 – standfasen og svingfasen. Standfasen deles igjen i 3 – fotisett, midtfasen og fraspark. Det er i standfasens midtfase at belastningen er størst. Under gange og løp møter vi med lateral siden av os calcaneus, deretter treffer vi underlaget med 5. metatars og til slutt 1. metatars. Den laterale lengde buen utplaneres først, deretter utplaneres tverrbuen og den mediale lengde buen samtidig. Dette stiller krav til skoens både lengde og bredde, spesielt under aktivitet fordi foten blir både lengre og bredere. Hvor raskt vi går/løper er blant annet avhengig av understøttelsesflaten, jo større føtter man har, jo tregere og tyngre gange.

 

Ved en feilstilling der os calcaneus får en valgus stilling vil os tibia rotere på os calcaneus. Musklaturen som i denne fasen må jobbe eksentrisk for å prøve å redusere en overpronasjon blir fort utmattet. Os naviculare roterer medialt og dette kan medfører en naviculare dropp. Resultatet er ofte en utflatning av fotens strukturer og en lav medial lengdebue. 1. metatars roterer medialt og alle prosessene gjør dermed foten både bredere og lengre. Ved frasparket reverseres dette forløpet ved at plantar fascien strammes opp og os naviculare skyves tilbake på plass.

Kan en dynamisk innleggssåle bidra til å bremse opp en eventuell overpronasjonsstilling? Kan den bidra til at musklaturen som jobber eksentrisk under gange og løp, blir fortere fasilitert og stimulert til å jobbe og holde igjen for en overpronasjon? Kan en dynamisk innleggssåle korrigerer en feilstilling i foten? Og kan den samtidig gjenskape en tilnærmet normal biomekanikk og dermed også fungere som en form for trening av underekstremiteten ved hvert skritt som tas?

 

Det er lite forskning på dette området, så det jeg viser her er min egen erfaring rundt effekten av dynamiske SuperSole innleggssåler.

 

Barneføtter er stadig i vekst og utvikling, og knokler og vev er svært bløte og elastiske. Dette betyr at føtter kan formes og bli skjeve på grunn av ytre påvirkninger som blant annet feil skotøy. Barn går gjerne 20 000 skritt om dagen.

 

De første skrittene barna våre tar er bredsporet med en vaggende bevegelse. Barnas knær er ofte hjulbente og føttene er rotert utover, dermed faller ofte den mediale lengdebuen sammen og blir lav. Jeg synes det er viktig å forebygge det vi vet av erfaringer kan gi barna våre plager, skader eller ubehag under oppveksten. Barns vekt øker og det er viktigere enn noen gang å fokusere på barns aktivitetsnivå. Feilstillinger som gir ubehag og smerter kan medføre redusert aktivitet sammenliknet med andre barn på samme alder. Jeg mener korrigering av disse feilstillingene er viktig forebyggende arbeid.

For å utdype dette vil jeg videre beskrive et eksempel på et behandlingsforløpet av en ung aktiv pasient, hvor jeg blant annet har tilpasset en dynamiske SuperSole innleggssåle for å korrigere for relativt store feilstillinger.

 

Anamnese:

 

Pasienten er en 10 år gammel jente som driver aktivt med ridning ved siden av normal aktivitet iforhold til alder. Hun har tidvis smerter lokalisert til benhinnen bilateralt, smerter på medial siden av begge knær og smerter lokalisert til korsryggen. Smertene blir utløst av aktivitet, som for eksempel det å gå til skolen. Pasienten har vært plaget av smertene/ubehaget i over ett år. Moren forteller at hun har vokst mye den siste tiden og at de har prøvd kiropraktikk, akupunktør og trening hos fysioterapeut.

 

Holdningsanalyse: Ved en kropps- og fotanalyse avdekkes en kraftig overpronasjon med en lav medial lengdebue. Bilateralt er os naviculare rotert medialt og droppet distalt, tilsvarende en lav Feisslinje og en relativt stor naviculare dropp. Likeledes finner jeg os talus rotert medialt som medfører en valgus stilling i subtalarleddet, samt talocruralleddet. Hælens fettpute er på begge føtter lateralisert og tuberrositas tibia er innadrotert i forhold til planet gjennom 2. tå.

 

Funksjonstester: Når pasienten foretar en dyp knebøy stående på begge bena, observeres det at den mediale lengdebuen utplaneres, naviculare presses medialt og distalt, de mediale malleolene bilateralt nærmer seg hverandre, knærne er nesten inntil hverandre og knærne er vinglete under belastning. Ved palpasjon er det smerter/ubehag over nedre del av leggen, over muskelfeste innsiden av kneet og videre over mediale leddspalte. Hun har en lateralisering av kneskålen bilateralt, test av meniskene er uten funn, det foreligger ingen skade på baksiden av kneskjellet, men det er en positiv test av knærne iforhold til stabilitet. Hun har dårlig muskel stabilitet rundt knærne.

Konklusjon:

 

Jeg har i analysen benyttet meg av opptegning av Feisslinje, tuberrositas tibia og achilles` forløp, speilkasse, videoopptak av gange på tredemølle og passive og aktive tester av bevegeligheten i underekstremitetsleddene. Innadrotasjonen av tibia gir pasienten et ugunstig drag på benhinnen, en irritasjon på medial siden av knærne, den underbygger lateraliseringen av kneskjellet og kan være en medvirkende årsak til smertene i korsryggen.

 

Behandling: Fremstilling av dynamiske innleggssåler. Sålene fremstilles med pasienten stående med vekten fordelt på begge føttene, jeg nullstiller subtalar leddet ved å justere etter os talus, jeg ønsker å få et løft i sålen under os naviculare for å forhindre et naviculært dropp, jeg korrigerer stillingen til os calcaneus, dermed også presser fettputen under os calcaneus igjen. Pasienten instrueres i balanse- og proprioseptive øvelser, styrke trening for knærne og tøyningsøvelser for utsiden av lårene.

 

Jeg har alltid barn inne på nokså hyppige kontroller til å begynne med. Kontrollen for denne jenten 2 uker senere viste at sålen gav optimal støtte og pasienten utførte øvelsene korrekt. Pasienten har vært til jevnlige kontroller det siste året.

 

Pasienten synes det umiddelbart var deilig å bruke innleggsålene og etter 2 ukers bruk av innleggssålene og gjennomført treningsprogram var pasienten helt smertefri. Hun kunne uten ubehag eller smerter delta på ridning, gym på skolen og hun kunne gå til skolen.

 

Det kan diskuteres om det har skjedd en normalisering/korrigering av biomekanikken gjennom bruk av dynamiske innleggssåler og riktig trening, men målinger gjort på denne pasienten flere ganger senere viser at naviculare droppen har fått en bedring på flere milimeter og alignmenten mellom føtter og knær er blitt bedre. Dette har virket inn på både musklaturen rundt knærne og ubehaget i korsryggen, og ikke minst har behandlingen gjort en 10 år gammel jente smertefri og tilbake i full aktivitet.

Det er mulig at biomekanikken til denne pasienten ville ha korrigert seg selv med årene og at smertene hennes hadde blitt borte, men er vi villige til å ta den sjansen eller bør vi benytte oss av både de «verktøyene» og den erfaringen vi har til å forebygge for fremtidige plager og ubehag. Innleggssålene har hjulpet musklaturen til å jobbe mer effektivt og har faktisk fått til en korrigering av alignment og naviculare droppen. Det beste er at pasienten nå kun trenger å bruke innleggssålene når hun trener.

 

 

Vår erfaring er at dynamiske innleggssåler kan være med på å gi biomekanikken et «støt» i riktig retning, men en innleggssåle kan aldri stå alene – den er alltid en del av et behandlingsopplegg !