Ultralyd er et godt verktøy for å påvise skader i muskel og skjelettsystemet som f.eks seneskader, kalkdannelser og forstørrelser av slimpose. Fordelene med en diagnostisk ultralyd er at den er rask, smertefri og uten potensielle bivirkninger. Teknikken gir mye informasjon på kort tid og er en relativt rimelig undersøkelse.

Vi ved Løp- og Idrettsklinikken har et diagnostisk ultralyd apparat og kan hjelpe deg med å «lese» hvilken skade vevet ditt har.

 

Tradisjonelt kjenner vi ultralydsscanning fra obstetrikken og fra den medisinske verden hvor man bruker ultralyd til å undersøke organer og vev. Muskuloskeletal ultralydsscanning er gjennom de siste ti år blitt en metode innen reumatologi, både diagnostisk og terapeutisk. Fysioterapeutisk forskning har i de siste årene anvendt teknologien som måleredskap og internasjonalt er muskuloskeletal ultralydsscanning blitt anvendt f.eks i forbindelse med trening av rygg pasienter. Tradisjonelt brukes det som et diagnostisk redskap.

 

Ultralydsskanning er i dag en integrert del av den kliniske undersøkelse innenfor reumatologi, ortopedkirurgi og ikke minst idrettsmedisin. Nå er den endelig på vei inn i den fysioterapeutiske undersøkelsen hos oss også.

 

 

Med ultralydsscanning kan man som fysioterapeut:

 

  • Optimere pasientrådgivningen og veiledning i forhold til vevets faktiske tilstand
  • Fokusere sitt kliniske blikk.
  • Anvende en objektiv kontroll av behandlingseffekten

 

En av de store fordelene ved ultralydsscanning er at det er en dynamisk undersøkelse. Som gir mulighet til å se dysfunksjoner før, under eller etter aktivisering. Evnen til å tenke dynamisk er en styrke mange fysioterapeuter har – og det er en av grunnene til at vi med bakgrunn i vår kliniske evner faktisk er spesiellt egnet til at lære å tolke ultralydsscanninger.

 

Samtidig er en av de største problemer med ultralydsscanning nettopp den at det er veldig avhengig av personen som utfører scanningen. Diagnostiseringen foregår umiddelbart mens man scanner og undersøkerens kvalifikasjoner, rutiner og trening er helt avgjørende for det diagnostiske resultatet.

 

Det finnes mange gode websider som kan gi dere en idé om hvordan man anvender ultralydsscanning innen fysioterapi se linkene nedenfor:

 

http://www.ultrasoundcases.info/

http://www.doctor33.it/eular/ultrasound/

http://www.rtuspt.com/

http://www.lowbackpain.com.au/ultrasound.htm

 

Ultralyd diagnostikk av muskel og skjelett:

 

 

Ved hjelp av ultralyd så kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene,er relevant for dine plager. Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres vil fysioterapeuten søke å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.

 

 

Hva er en dynamisk undersøkelse?

 

 

En dynamisk undersøkelse er en undersøkelsen som gjennomføres med bevegelse. Ultralydskanneren er det eneste verktøyet som kan gi bilder av pasientens innside under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er all patologi(skader) som vil synes på et bilde tatt når pasienten ligger stille. Bilder tatt under bevegelse gir også fysioterapeuten muligheten til å vurdere leddbevegelse og aktivisering av de forskjellige musklene.

 

 

Hva kan man se på ultralydbildene?

 

 

Det er en rekke patologiske tilstander en erfaren kliniker kan se på ultralydbilder. De vanligste tilstandene man ser etter er skader på muskel og bindevev, innvekst av kar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon, deponering av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser som kan indikere skadet vev.

 

 

Ultralyd for bedre treffsikkerhet med trykkbølger

 

 

For at behandlingsresultatet med trykkbølger skal bli best mulig så er det viktig at mest mulig av den energien trykkbølgene genererer treffer rett område. Med ultralybilder av skaden, så kan fysioterapeuten bedre avgjøre hvor man skal fokusere behandlingen. Dette gir langt bedre resultater enn når trykkbølgene rettes mot «vanlige» skadesteder eller etter kun smerteprovokasjon.

 

 

Ultralyd kan måle effekten av behandlingen.

 

 

Med ultralyd så kan fysioterapeuten gi deg et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. Man tar normalt sett bilder under en av de første konsultasjonene, og har på den måten er godt utgangspunkt å vurdere vevets forandring mot slutten av behandlingsserien. Et eksempel på dette kan være at man måler tykkelsen på achilles senen inn mot helbeinet. En hoven og skadet sene vil være tykkere på ultralydbildene og ha en mørkere farge enn frisk side grunnet væskeansamling i vevet.

 

 

 

Ultralyd:

 

Ultralyddiagnostikk av muskel og skjelett. Ved hjelp av ultralyd så kan vi se inn mot dine knokler og ledd. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper meg med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene, er relevante for dine plager.

 

Idrettsfysioterapeut Hege Erichsen Godheim er videreutdannet innen muskel- og skjelett ultralydscanning.

 

Ved Løp- og idrettsklinikken vil fysioterapeuten gjennomføre en grundig sykehistorie og gjøre en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres så kan jeg gjennomføre en ultralydundersøkelse for å bekrefte eller avkrefte vurderingene ved hjelp av bildene ultralydscanneren kan produsere.

En ultralydscanning er en dynamisk undersøkelse av de strukturene som påvirker leddene våre, og som står for de aller fleste smerteproblemene vi opplever i jobb, hverdag og idrett. Ultralydscanning er et supert verktøy for å diagnostisere tilstander i leddbånd, sener, bindevev, slimposer og muskelvev.

Ultralydscanning er det eneste verktøyet som gir oss mulighet til å se pasientens innside under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke alltid er mulig å se patologi når pasienten ligger helt stille.

Bilder tatt under bevegelse gir også fysioterapeuten mulighet til å vurdere leddbevegelse og aktivisering av de forskjellige musklene.